Veřejný sektor

Navrhujeme a vysazujeme zeleň v parcích, náměstích, na veřejných prostranstvích, ale i u  firemních areálů a nákupních center.

 

STUDIE OBSAHUJE

 • Rozložení osázených ploch
 • Rozmístění kosterních dřevin
 • Umístění doplňků a architektonických prvků, mobiliáře
 • Směr cest a odpočinkových míst, parkovišť
 • 3D pohledy
 • Pohyblivá vizualizace - vložení na webové stránky, formát Wmv

 

PROJEKT ZAHRADY

Skládá se:

Textová část – průvodní a technická zpráva

 • Výkresová část –
  Celková situace
  Současný stav
  Zahradně architektonické řešení 1:200, 1:500
  Pohledy
  Perspektivy
  Řezy
  Detaily
  Osazovací výkres
  Vytyčovací výkres
  Celková situace