Úprva stávajícího záhonu thují, ČL

Úprva stávajícího záhonu thují, ČL