ještě chodníček, Česká Lípa

 ještě chodníček, Česká Lípa